دارالوکاله داکتر ماریس عسکریار

 

داشتن یک وکیل مجرب در مسایل قضایی همیشه دارای اهمیت فوق العاده است

مشاورحقوقی مجرب و توا نا با داشتن تخصص در:

-  حقوق مدنی بصورت عموم

-  حقوق کار و کارگر، شخصی ویا تصدی

-  حقوق اقتصادی وتجارتی،  شخصی وتصدی

-  وقایع ترافیکی و رانندگی

-  امور خانوادگی

و همچنان با داشتن ماستری اختصاصی در امور تجارت ، اقتصاد و تصدی های    اروپایی و بین المللی، در خدمت شما قرار داریم.

با استفاده از خدمات ما، دفاع از حق شما بر مبنای قانون، به بهترین وجه و اسرع وقت انجام خواهد یافت. 

برای حل مشکلات قانونی خود با ما در تماس شده و از حل آن در چوکات قانون   مطمئن باشید.

برعلاوه ما در سایر امور حقوقی، با شایستگی و با دادن مشوره های لازم در خدمت  شما وهموطنان عزیز قرار داریم.

 آدرس ارتباطی ما:

Kontakt:

Dr. Mares Askaryar LL.M. EUR.
Rechtsanwalt

Georgenstraße 19
80799 München

Tel.:+49 (0) 89 / 57 95 75 30

Fax.:+49 (0) 89 / 57 95 75 31

Mobil: +49 (0) 163 / 6 30 60 60

E-Mail:
Internet: www.anwalt-muc.com